Misiunea și Viziunea SRCV

Societatea Română de Chirugie Vasculară – SRCV este o organizație profesională care reprezintă interesele legitime ale chirurgiei vasculare ca specialitate de sine stătătoare, respectiv ale chirugilor vasculari ca un corp profesional. Viziunea care animă SRCV reprezintă facilitarea accesului pacienților vasculari din întreaga țară la servicii diagnostice și terapeutice de excelență, comparabile cu ale oricărei țări din Uniunea Europeană.

Ca atare, misiunea SRCV este de a susține demersurile necesare pentru implementarea în toate unitățile de profil a protocoalelor și metodelor diagnostice și terapeutice acceptate la ora actuală pe plan european.

misiunea srcv

SRCV își propune ca prin întreaga activitate desfășurată să ofere membrilor ei sentimentul apartenenței la un corp de elită, cu o înaltă ținută morală și profesională.

Principalele obiective ale SRCV se vor concretiza în următoarele direcții:

  • creșterea numărului de sevicii de chirurgie vasculară, uniform distribuite în teritoriu, precum și dotarea adecvată a acestora;
  • creșterea calității profesionale a corpului chirurgilor vasculari prin revizuirea curriculei de rezidențiat, organizarea unor cursuri de formare profesională postrezidențiat, facilitarea participării la manifestări științifice, colaborarea cu servicii de profil din străinătate și încurajarea perfecționării în centre de renume din afara țării
  • deschiderea chirurgiei vasculare spre abordul pluridisciplinar al pacienților cu patologie complexă, prin elaborarea de protocoale în colaborare cu alte specialități chirurgicale sau medicale;
  • susținerea activității de cercetare orientată spre rezultate cu aplicabilitate clinică.

Acces membri SRCV

Va rugam sa va autentificati!